Jak pracujemy

Jak pracujemy

Etapy interakcji z klientem, wybór i zakup nieruchomości
Na naszej stronie internetowej prezentowana jest tylko niewielka część ofert nieruchomości w Warszawie, ale tak naprawdę mamy o wiele więcej unikalnych ofert. Aby wybrać dla Państwa najbardziej odpowiednią i spełniającą Państwa kryteria nieruchomość w Warszawie, kierujemy się zasadami profesjonalizmu, szczegółowości, przejrzystości, szybkiej reakcji na życzenia Klienta.
G&T ALLIANCE reprezentuje interesy Klienta, czyli Kupujący. Poniżej znajduje się sekwencja najbardziej podstawowych i efektywnych etapów naszej interakcji:
Etap 1. Spotkamy się w naszym biurze w Warszawie przy Olesińskiej 21/221. W miłej atmosferze przy filiżance aromatycznej kawy w swobodnej rozmowie ustalamy jaki typ nieruchomości chce Państwo kupić.
Zgodnie z naszym doświadczeniem możemy dziś wyróżnić 3 główne kierunki kupowania nieruchomości w Polsce:
- kupowanie nieruchomości na wynajem (długoterminowe i krótkoterminowe) w celu uzyskania regularnego dochodu;
- kupno nieruchomości na cele zamieszkania;
- kupno nieruchomości dla dzieci studiujących lub planujących studia w Warszawie.
Etap 2. Podpisujemy umowę o współpracy i przystępujemy do poszukiwania i selekcji nieruchomości. Umowa określa podstawowe warunki współpracy.

Ważne: Płatność za nasze usługi odbywa się w dwóch etapach. Klient płaci pierwsze 50% kosztów usługi dopiero po wybraniu najbardziej odpowiedniego obiektu nieruchomości i zawarciu umowy rezerwacji ze Sprzedawcą tej nieruchomości (firmą deweloperską lub osobą fizyczną). Drugie 50% kosztów naszych usług płaci Klient po podpisaniu Umowy Deweloperskiej lub umowy kupna-sprzedaży z notariuszem.

Etap 3. Dobór obiektów nieruchomości dla zadanych parametrów.
Na podstawie Państwa celów i potrzeb określamy, jakiego rodzaju nieruchomość chce Państwo kupić i rozpoczynamy wybór obiektów do dalszego przeglądu i kontroli.
Tutaj musimy jak najdokładniej zdefiniować filtr wyszukiwania, według którego dobierzemy dla Państwa nieruchomość:
- dzielnica;
- powierzchnia mieszkania i ilość pokoi ;
- preferowane piętro;
- przedział cenowy planowanego zakupu;
- termin oddania obiektu (jeśli jest to mieszkanie w budynku w trakcie budowy) ;
- inne szczegóły - obecność balkonu, garażu, strony świata, bliskość komunikacji, szkół, centrów handlowych itp.
Z naszego doświadczenia, aby lepiej "się poznać" nieruchomość w Warszawie i określić na ile wybrana nieruchomość i jej lokalizacja odpowiada Państwa kryteriom i potrzebom, musi Państwo w tym celu przeanalizować kilka wariantów propozycji na odpowiednich terenach.
W praktyce wystarczyć zobaczyć 3 -5 obiektów, a w niektórych przypadkach do 10 obiektów.
Ponieważ pracujemy na Państwa zlecenie, czyli dobieramy nieruchomość pod konkretne życzenie Klienta, daje nam to szerokie możliwości wyboru rzetelnych i sprawdzonych deweloperów nieruchomości pierwotnych, a także właścicieli nieruchomości wtórnej i luksusowej na rynku warszawskim.
Etap 4. Obejrzenie obiektów nieruchomości.
Po wybraniu najbardziej odpowiednich obiektów nieruchomości pod kątem pożądanych parametrów Klienta, wspólnie przeglądamy proponowane oferty i ustalamy te, które planujemy odwiedzić i obejrzeć.
Zorganizujemy spotkania z przedstawicielami deweloperów w ich biurach, a jeśli jest to nieruchomość wtórnego rynku lub luksusowa, to organizujemy są spotkania z właścicielami tych nieruchomości w ich obiektach.
Etap 5. Wybór obiektu.
Po obejrzeniu wybranych obiektów, w spokojnej atmosferze, dokonywana jest analiza porównawcza każdego z obiektów.
Sporządzamy tabelę zbiorczą wskazującą wszystkie zalety i ewentualne wady. Wybierana jest najbardziej odpowiednia dla Klienta opcja nieruchomości.
Etap 6. Rezerwacja.
Po wybraniu konkretnego obiektu priorytetem G&T ALLIANCE jest zapewnienie pomocy prawnej Kupującemu.
Jeżeli jest to rynek pierwotny i mieszkanie jest kupowane od Dewelopera, to w większości przypadków, aby dokonać zakupu wybranej nieruchomości należy dokonać wstępnej rezerwacji wybranego mieszkania.
W tym celu podpisywana jest umowa rezerwacyjna z deweloperem i wpłacana jest kwota rezerwacji, która ostatecznie zostanie zaksięgowana jako kwota wpłaty za mieszkanie.
Jeżeli zakup odbywa się na rynku wtórnym od osoby fizycznej, to w tym celu nasi specjaliści będą mogli sprawdzić wybrany obiekt pod kątem wszelkiego rodzaju zakazów lub wszelkich ograniczeń sprzedaży, najmu i zbycia. Po pozytywnej ocenie wybranej nieruchomości podpisywana jest przedwstępna umowa kupna (lub rezerwacji) z zaliczką.
Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej zakupu i wpłaceniu zadatku Klient płaci pierwszą część kosztów usług naszej firmy.
Etap 7. Zawarcie umowy deweloperskiej lub umowy kupna-sprzedaży poświadczonej przez notariusza.
Po pozytywnej ocenie wybranej nieruchomości nasi pracownicy pomogą Państwu znaleźć akredytowanych notariuszy w Warszawie, aby w bezpieczny sposób zarejestrować własność nabywanej nieruchomości.
Etap 8. Rozliczenie ze Sprzedającym nieruchomości.
Po zawarciu Umowy deweloperskiej z firmą deweloperską lub umowy kupna-sprzedaży z osobą fizyczną przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, Kupujący płaci za wybraną nieruchomość z rachunku Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego.
Przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym od firmy deweloperskiej płatność jest dokonywana według % wykonanych prac budowlanych w momencie zakupu. Warunki te są szczegółowo opisane w Umowie Deweloperskiej.
Przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym od osoby fizycznej (właściciela mieszkania), rozliczenie następuje w całości minus wpłacona kwota rezerwacji w terminach określonych w umowie sprzedaży.

Po podpisaniu Umowy Deweloperskiej lub Umowy kupna-sprzedaży, Klient płaci drugą część kosztów usług naszej firmy.
Usługi wyszukiwania i selekcji nieruchomości świadczone przez G&T ALLIANCE to gwarancja bezpieczeństwa Państwa podczas zawierania i przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w Warszawie.

Procedura zakupu nieruchomości od dewelopera

Procedura zakupu nieruchomości od dewelopera.

1. Wizyta w biuro sprzedaży Dewelopera.
Sprawdzanie dostępnych ofert i wybór najbardziej odpowiednich dla klienta.

2. Rezerwacja ustna, ważna przez 2-3 dni.
Ta klauzula jest używana, gdy Klient chce zapoznać się z ofertami innych Deweloperów i nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.
Często zdarza się tak, że jest już kolejka innych zainteresowanych na te same mieszkania - w podobnej kolejce może być 1-5 osób na to samo mieszkanie. Jeśli Klient jest zainteresowany, to Deweloper umieści go w takiej kolejce, ale do punktu 3 można dotrzeć tylko wtedy, gdy poprzedni klienci, którzy byli już w kolejce wcześniej, po prostu nie zarezerwowali tego mieszkania w dokumentach.
Jeśli nie ma kolejki do mieszkania, a klient od razu zdecyduje się na zakup, to oczywiście można przejść od razu do kroku 3.

3. Umowa rezerwacji.
Jeżeli Klient potwierdzi wybór mieszkania, wówczas podpisywana jest umowa rezerwacji, która zawiera wszystkie dane kupującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane paszportowe, a także dane Dewelopera i wybrany numer lokalu.
Jeśli kupujący jest w związku małżeńskim, wówczas wymagane będą dane męża lub żony.
Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej klient otrzymuje 2-3 dni na opłacenie opłaty rezerwacyjnej 5000-15000 zł, która zostanie zaliczona na całkowity koszt mieszkania.
Po opłaceniu umowy rezerwacyjnej klient może mieć 100% pewność, że to mieszkanie będzie w całości przypisane do mu.

4. Umowa deweloperska podpisywana z notariuszem.
W ciągu 1-3 tygodni Deweloper zaproponuje klientowi datę podpisania umowy deweloperskiej z notariuszem.
Po podpisaniu umowy deweloperskiej, należy zapłacić pierwszą ratę w wysokości 5-15% kosztów mieszkania, pomniejszoną o kwotę, którą klient zapłacił po zawarciu umowy rezerwacyjnej.

5. Zapłata za mieszkanie
Zapłata pozostałej kwoty kosztu mieszkania zostanie podzielona przez Dewelopera na cały okres budowy, zgodnie z planem budowy. Z reguły jest to opłata w wysokości 10-20% kosztu mieszkania na kwartał.

6. Uzyskanie kluczy i ostateczna umowa przeniesienia własności.
Po otrzymaniu kluczy pomiędzy Klientem a Deweloperem ostateczna umowa przeniesienia własności nieruchomości podpisywana jest przez notariusza.

DOCHODOWY DOM

DOCHODOWY DOM.

Dziś postanowiliśmy porozmawiać o jednej z najszybciej rozwijających się i najmodniejszych inwestycji w nieruchomości – «DOCHODOWY DOM». Jak mówili starożytni mędrcy – «Wszystko skomplikowane jest w prostym», a istota samego pojęcia jest bardzo prosta - kupowanie 3, 4 pokojowego wielkopowierzchniowego mieszkania z dwiema łazienkami i ich doposażeniem na 5-6 osobnych pokoi, które będą wynajmowane indywidualnymi najemcami. Sam kierunek takich konwersji pojawił się 6-8 lat temu, ale dziś jest to chyba jeden z najbardziej obiecujących, szybko rozwijających się i dochodowych sposobów na mądre i prawidłowe inwestowanie środków.
Tak więc krótko przejdę przez sam proces, tak jak my robimy dla naszych klientów - klient zwraca się do nas z chęcią zainwestowania w mieszkanie na wynajem i tym samym wygenerowania dochodu. Do tej pory przy zakupie 1-2 x kw. i wynajmując go bezpośrednio od właściciela lub przez nas jako firmę zarządzającą, możesz osiągnąć zysk od 4,5 do 6% rocznie, a w wariancie z projektem «DOCHODOWY DOM» liczba ta wynosi od 8,5 do 10% rocznie, co znacznie poprawia rentowność. Zawsze proponujemy klientowi wybór, a jeśli jest na taką opcję gotowy, to podpisujemy umowę o współpracy, a nasi specjaliści rozpoczynają aktywny etap prac nad przygotowaniem najlepszych ofert.
Ten proces można podzielić na kilka etapów:
1. Koordynacja zgłoszenia klienta i podpisanie z nami umowy o współpracy;
2. Następnie menedżerowie włączają się i zaczynają przygotowywać oferty odpowiednich mieszkań, mozolnie przeglądając wiele typowych ofert;
3. Te oferty zdecydowanie lepiej wybrać na rynku pierwotnym i na etapie budowy obiektu;
4. Są deweloperzy, którzy ustępują nam i zgadzają się na zmianę układu wewnątrz mieszkania, pod warunkiem, że mieszkanie nie zostało jeszcze wybudowane i nie wykonano ścian nośnych;
5. Budowa w Polsce trwa do 2 lat, w tym czasie główne płatności klienta będą dzielone kwartalnie, które trzeba będzie wpłacać na konto dewelopera;
6. W trakcie budowy pomagamy przygotować koncepcję biznesową oraz projekt wnętrz przyszłego mieszkania;
7. 3-4 miesiące przed oddaniem obiektu do użytku uzgadniamy koszt, warunki, materiały itp. z firmą budowlaną, która zajmie się pracami wewnętrznymi. Ważne jest, aby stać w kolejce;
8. Po otrzymaniu kluczy rozpoczynają się naprawy wewnętrzne, które potrwają maksymalnie 2 miesiące;
9. Zawieramy z klientem umowę o zarządzanie jego majątkiem, jeśli wybierze taką usługę;
10. Miesiąc przed zakończeniem prac remontowych uruchamiamy kampanię reklamową, zbieramy i przygotowujemy przyszłych mieszkańców do wprowadzenia się;
11. Przed zawarciem umów z lokatorami sprawdzamy wszystkich pod kątem wypłacalności, problemów z urzędami, wskazujemy również w umowie miejsce, w którym najemca powinien się zamieszkać, jeśli nie ma możliwości opłacenia mieszkania – ta pozycja jest szczególnie ważna!
12. Zawieramy umowy z najemcami na minimum 1 rok;
13. Kontrolujemy mieszkanie 2* razy w miesiącu, w razie potrzeby rozwiązujemy sprawy najemców, w razie potrzeby dokonujemy opłat za media i opłaty administracyjne;
14. Otrzymujemy wpłaty od najemców i przesyłamy je do Właściciela obiektu.
Należy podkreślić szereg zalet tej opcji inwestycyjnej:
Po przebudowie mieszkania - jego zatwierdzenie nie jest potrzebne, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone ściany nośne oraz otwory wentylacyjne;
Koszt metra kwadratowego mieszkań 3, 4 pokojowych jest zawsze znacznie niższy niż koszt 1- pokojowe mieszkania. kw.;
Zysk w tej opcji jest o rząd wielkości wyższy niż w przypadku zwykłych mieszkań i waha się od 8,5 do 10% rocznie;
Nasz zespół zadba o to, aby cały proces był komfortowy , przejrzysty, stabilny i dochodowy!

Remont mieszkania

Remont mieszkania.

Bardzo często klienci, którzy kupili nieruchomość, muszą wykonać prace wykończeniowe w mieszkaniu/domu lub po prostu remontować.
Każda osoba, która przynajmniej raz w życiu dokonywała napraw w swoim mieszkaniu lub dom myślał o takich rzeczach:

Jak zrobić remont?
Jakie wybrać materiały?
Jak zrobić to lepiej niż widziane "gdzieś"?
Jak i gdzie umieścić meble?
Jak i gdzie umieścić gniazdka i wyłączniki?
Co zrobić z hydrauliką, gdzie ją kupić?
Jak wyposażyć kuchnię?
Jak i gdzie wyposażyć teren rekreacyjny?

Dużo więcej pytań w tym niełatwym procesie zawsze zajmuje dużo czasu i zdrowia, dlatego jak w każdym biznesie lepiej powierzyć ten proces profesjonalistom. Gdy klient zgłasza się do nas z potrzebą wykonania takiej pracy, zawsze podchodzimy do projektu indywidualnie i uwzględniamy w jak największym stopniu wszystkie życzenia klienta. Bardzo ważnym argumentem jest fakt, że każdy klient przed rozpoczęciem pracy otrzymuje 2-3 opcje szacunkowe dotyczące doboru materiałów i złożoności pracy. Po zatwierdzeniu kosztorysu podpisywana jest umowa, a koszt w umowie pozostaje niezmieniony do końca wszystkich prac.

Poniżej przedstawiamy główne rodzaje prac, które wykonujemy we współpracy z partnerami:

Opracowanie projektu z architektem;
Demontaż i montaż konstrukcji inżynierskich;
Wykończenie wnętrz o dowolnej złożoności;
Montaż płyt kartonowo-gipsowych;
Malowanie i tynkowanie;
Układanie płytek, linoleum i laminatu;
Prace hydrauliczne i elektryczne;
Montaż drzwi i okien;
Produkcja mebli na zamówienie.
Zatwierdzona wycena, podpisana umowa i etapowa płatność zawsze dają naszym klientom gwarancję, zaufanie i szczęście.